Ý NGHĨA CÁC SỐ TRÊN ĐỈNH KIM TỰ THÁP


Sau khi thành lập được Kim tự tháp 4 năm đỉnh cao của đời người. Kết quả các con số trên đỉnh của kim tự tháp sẽ đi từ 1 đến 11.


1. Ý NGHĨA SỐ 1 TRÊN ĐỈNH KIM TỰ THÁP

Có tính thực tế mãnh liệt. Đây là giai đoạn thể hiển cá nhân cao, sống rất độc lập. Nếu như sự tiến hóa tâm linh họ càng cao thì khi xuất hiện sẽ là giai đoạn giúp cho con số chủ đạo và tính cách trong biểu đồ ngày sinh thể hiện rõ nét.


2. Ý NGHĨA SỐ 2 TRÊN ĐỈNH KIM TỰ THÁP

Giai đoạn giá trị tinh thần rất mạnh mẽ, một giai đoạn có lối sống tinh tế bằng sự trưởng thành của trực giác và cảm xúc. Nếu cân bằng cảm xúc tốt là giai đoạn trực giác phát triển. Vấn đề vật chất không phải giai đoạn ưu tiên phát triển.


3. Ý NGHĨA SỐ 3 TRÊN ĐỈNH KIM TỰ THÁP

Giai đoạn thông tuệ và khai trí, giai đoạn mở rộng hiểu biết, phát triển trí tuệ. Nhiều người tìm thấy sự thôi thúc đi du lịch để khám phát và mở rộng tâm trí, nâng cao tầm nhìn.


4. Ý NGHĨA SỐ 4 TRÊN ĐỈNH KIM TỰ THÁP

Giai đoạn mang đến cho bạn cơ hội tăng trưởng về đời sống vật chất. Đời sống vật chất phụ thuộc mức độ trưởng thành và con số chủ đạo của bạn. Nếu làm cố gắng giai đoạn này bạn sẽ đạt giá trị vật chất cao nhất.


5. Ý NGHĨA SỐ 5 TRÊN ĐỈNH KIM TỰ THÁP

Giai đoạn phát triển tâm linh và sự chuyển hóa trong tâm trí. Giai đoạn đạt sự hiểu biết chính mình và vũ trụ này, giai đoạn tiến hóa mới. Khi trực giác phát triển thì cảm xúc được cân bằng, giai đoạn đạt được sự tự do trong tâm.


6. Ý NGHĨA SỐ 6 TRÊN ĐỈNH KIM TỰ THÁP

Giai đoạn phát triển mạnh mẽ của não phải, kích hoạt sự sáng tạo, hãy lắng nghe chính mình để đón nhận thông điệp và sứ mệnh lớn. Giai đoạn dành cho gia đình, động lực sáng tạo mới. Giai đoạn này cần rèn tính kiên trì chuyển hóa các thử thách thành bài học.


7. Ý NGHĨA SỐ 7 TRÊN ĐỈNH KIM TỰ THÁP

Giai đoạn có sự thay đổi đáng ngạc nhiên trong cuộc sống. Với những trải nghiệm đã có, đây là giai đoạn của sự trưởng thành để chia sẻ và có thêm trải nghiệm mới đáng giá. Nếu chưa đủ trưởng thành thì chuẩn bị giai đoạn mới, trân quý những trải nghiệm đáng.


8. Ý NGHĨA SỐ 8 TRÊN ĐỈNH KIM TỰ THÁP

Tính độc lập mạnh mẽ, linh hồn trưởng thành. Bạn sẽ đạt sự thành công về tài chính, nếu có con số chủ đạo là con số chẵn, thành công về sự sáng tạo nếu số chủ đạo là con số lẻ. Cẩn trọng khi sử dụng, biết buông bỏ và tách mình để đạt sự tự do trong tâm, hạn chế các năng lượng đối lập.


9. Ý NGHĨA SỐ 9 TRÊN ĐỈNH KIM TỰ THÁP

Giai đoạn hoạt động nhân đạo và phụng sự, đời sống tinh thần phát triển mạnh mẽ. Trưởng thành trong việc nhận định nhu cầu người khác. Mọi người tin tưởng và cần sự giúp đỡ người khác.


10. Ý NGHĨA SỐ 10 TRÊN ĐỈNH KIM TỰ THÁP

Sự trưởng thành cực điểm, năng lượng hội tụ cực mạnh, trải nghiệm đủ đầy. Người khác rất cần sự tỉnh thức và dẫn lối của bạn. 'Người dám cho đi' nhận những sứ mệnh cống hiến vĩ đại.


11. Ý NGHĨA SỐ 11 TRÊN ĐỈNH KIM TỰ THÁP

Mang lại ánh sáng cho thế giới, giai đoạn trưởng thành về tâm linh, thực hành thiền, rải tâm từ. Khả năng trực giác cao khi tu sửa và gạt bỏ cái tôi. Truyền cảm hứng, nâng tầm xứng đáng cho những cống hiến, tạo sức ảnh hưởng. Làm sạch chính mình để cộng hưởng nhưng rung động vũ trụ. Đón nhận sứ mệnh lớn.