CÁC KHÚC GIAO THỜI


I. KHÚC GIAO THỜI LÀ GÌ?

Các năm cá nhân được nối với nhau bằng những đoạn khác nhau, hay còn gọi là những khúc giao thời. Đây là giai đoạn mà các yếu tố của Năm cá nhân hiện tại và năm cá nhân sắp tới đều song song tồn tại. Các khúc giao thời này kéo dài trong khoảng từ hai đến năm tháng, tùy thuộc vào sức mạnh của năm nào mạnh hơn. Những tác động mạnh từ môi trường có thể làm thay đổi phần nào hiệu lực của các khúc giao thời này trên mỗi cá nhân, mặc dù những tác động này thường khá ổn

II. BẢNG THỜI ĐIỂM GIAO THỜI

Dưới đây là bảng thời điểm giao thời cho biết độ dài của mỗi năm cá nhân, có năm kéo dài 13 tháng hoặc 10 tháng

Năm
Cá Nhân
Thời điểm
Bắt đầu - Kết Thúc
Độ dài
(tháng)
Năm số 1 từ 01-10 của năm số 9 đến 31-10 của năm số 1 13 tháng
Năm số 2 từ 01-11 của năm số 1 đến 31-08 của năm số 2 10 tháng
Năm số 3 Từ 01-09 của năm số 2 đến 30-09 của năm số 3 13 tháng
Năm số 4 Từ 01-10 của năm số 3 đến 31-10 của năm số 4 13 tháng
Năm số 5 Từ 01-11 của năm số 4 đến 31-08 của năm số 5 10 tháng
Năm số 6 Từ 01-09 của năm số 5 đến 30-09 của năm số 6 13 tháng
Năm số 7 Từ 01-10 của năm số 6 đến 31-07 của năm số 7 10 tháng
Năm số 8 Từ 01-08 của năm số 7 đến 31-08 của năm số 8 13 tháng
Năm số 9 Từ 01-09 của năm số 8 đến 30-09 của năm số 9 13 tháng

Để hiểu đầy đủ hơn về con số năm cá nhân vui lòng đọc thêm 2 bài: Cách tính con số năm cá nhânÝ nghĩa con số năm cá nhân